You are here

FANS

FAN van Arsnoevoo !

Steun uw toneelgroep in moeilijke tijden als fan met een hart voor Arsnoevoo.

Fans van Arsnoevoo zijn mensen, u dus, die jaarlijks of éénmalig een bedrag - bv. 10, 20, 30 of 50 euro of meer- doneren aan Arsnoevoo. Zij genieten weinig of beperkte voordelen. Vanaf 50 euro krijgen zij een  naamvermelding op de website, op facebook en/of instagram. Zij beschouwen hun bijdrage als een fan donatie als steun voor een vereniging in (financiële) nood. 

Het financieel draagvlak van onze toneelgroep is na moeilijke covid jaren, afgelastingen en dus geen inkomsten én ondanks zuinig beheer, immers quasi nihil. De vaste kosten van verzekeringen, lidgelden, abonnementen edm. liepen immers gewoon door. 

Willen wij het gouden jubileumjaar 2028, - ARS bestaat dan 100 jaar-, bereiken dan vragen wij nederig om steun.

Weet dat het amateurtoneel geen subsidies ontvangt en helemaal afhankelijk is van uw aanwezigheid bij onze voorstellingen en steun waarvoor een GROTE MERCI.

Wees derhalve asjeblief genereus en steun uw toneelgroep als fan met een bedrag dat u wil geven.

U kan uw bijdrage storten op reknr. BE37 7795 9316 4128  van ARSNOEVOO met vermelding "uit sympathie".

Ereleden en sponsors kunnen ook fan worden of zijn en vice versa.

 

Attesten voor rechtsfiguren (bvba's, nv's, ....) zijn op éénvoudige vraag via fan@arsnoevoo.be te bekomen.

 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gulle steun en vertrouwen,

Het bestuur